Läs varningarna och anvisningarna för Smoke Sabre innan du använder den.

  • Avlägsna etiketten upptill
  • Tryck på avtryckaren A, se nedan
  • Knyck med handleden B, eller dra försiktigt ut struten helt
  • Håll flaskan upprätt och spraya i högt 0,5 - 1 sekunder. Upprepa var 10:e sekund om så behövs
  • Om detektorns inte reagerar kan det hända att den är defekt
  • Knyck eller dra inte ut struten mot andra
  • Ta inte bort struten från flaskan

Anvisningar på andra språk