Smoke Sabre är ett stort steg framåt i konstruktionen av rökdetektorprovare. Alla andra trycksatta aerosolbaserade rökdetektorprovare är befattade med nackdelen att de lämnar skadlig beläggning på höljet eller inuti detektorkammaren, om de används på fel sätt. Denna beläggning kan missfärga plasten i detektorn, kan dra åt sig damm, påverka känsligheten och i vissa fall leda till korrosion eller sprickor eller till och med få detektorn att helt upphöra att fungera. Sådan beläggning uppstår när provaerosolen trots anvisningar används för nära detektorn eller brandvarnaren.

Det går inte att använda Smoke Sabre för nära detektorn, och därmed förhindras skadliga beläggningar, och provgasen i flaskan riktas direkt mot detektorn.

När Smoke Sabre är stängd, förhindrar struten att sprutknappen kan kommas åt. Aerosolen kan bara aktiveras när struten är helt utdragen. När provaren används dras luft in genom hålen i struten, vilket i kombination med venturieffekten får de luftburna "rökpartiklarna" att förflytta sig snabbt och förgasas. Resultatet är effektivare provning, bättre detektoraktivering, mindre gas per provning, lägre kostnad och eliminering av skadlig beläggning.

Med andra produkter rekommenderas ibland användning av extra tillbehör, för att undvika att sprayningen sker för nära detektorn. Med Smoke Sabre finns det inget val. Struten är del av produkten och kan inte användas utan den!

Smoke Sabre är en universell provningsprodukt som täcker hela känslighetsomfånget för samtliga rökdetektorer (se tabellen med jämförelser av partikelstorlekar).

Den utskjutbara struten är tillverkad av 100-procentigt biologiskt nedbrytbar plast, vilket gör Smoke Sabre till den enda aerosolbaserade rökdetektorprovaren som är både återvinningsbar och miljövänlig.

Smoke Sabre är UL-listad, uppfyller globala provningsstandarder och är godkänd av större tillverkare av rökdetektorer.