Nyheter

SMOKE SABRE - ETT HELT NYTT KONCEPT I PROVNING AV RÖKDETEKTORER

Vi är stolta att kunna annonsera lanseringen av Smoke Sabre – ett helt nytt koncept i rökdetektorprovning med många unika fördelar som nu finns att få.

Struten dras ut med en knyck av handleden och ger då snabb och effektiv provning, samtidigt som risken för beläggningar som kan skada rökdetektorn elimineras.

Smoke Sabre är lösningen på problem med tidigare provningsmetoder för aerosolbaserade rökdetektorer. Alla andra trycksatta aerosolbaserade rökdetektorprovare är befattade med nackdelen att de lämnar farliga rester på höljet eller inuti detektorkammaren, om de används på fel sätt. Konstruktionen av Smoke Sabre gör att det inte går att använda den för nära detektorn, vilket gör att inga skadliga beläggningar bildas, och provgasen riktas direkt mot detektorn.

Vid sidan av nämnda fördelar ger Smoke Sabre också fler provningar per flaska, snabbare aktivering och återställning av detektorn, lägre kostnad per provning och godkännande från större detektortillverkare.

Den utskjutbara struten är tillverkad av biologiskt nedbrytbar plast, vilket gör Smoke Sabre till den enda aerosolbaserade rökdetektorprovaren som är både återvinningsbar och miljövänlig.